Partner-ervaringen
Na de zielsliefde
Jouw verhaal toevoegen?
Willekeurig verhaal...
396 Aantrekken en afstoten...
395 Hij brengt mij over mijn a
394 Ik realiseer nu dat er te w
393 Zonder hem had ik niet k
392 Ik zit in een flow waarin a
391 Ik ben bewuster gaan lev
390 Het voelt alsof hij op mijn
389 Ik ben zo diep gegaan da
388 Terugkomen mij de 'core'
387 Hartelijk dank voor de mo
386 Van zielsliefde naar zieler
385 Onze liefde is mijn kompa
384 Ik accepteer de situatie z
383 De aantrekking was even
382 Spiritueel heb ik een enor
381 Het heeft me sterker gema
380 Een herkenning groter dan
379 Een worsteling
378 Zo voelt liefde dus echt!
377 Door hem heb ik mijn leven
376 Echte liefde, die ik niet los
375 Mijn 10 persoonlijke lesse
374 Alsof hij mij beter kent dan
373 Explosieve liefde
372 Ik heb me nog nooit zo ver
371 Zielsliefde... Je bent niet d
370 Als je me zou vragen waar
369 Een gevoel dat ik in staat b
368 Hij heeft mij bewust naar
367 Ik ben me veel bewuster...
366 Onwijs dankbaar...
365 Te laat ontdekt...
364 Iets zegt me dat ik hem noo
363 Geen leegte meer, wel pijn..
362 Dromen en leren voelen
361 Aantrekken en afstoten
360 Dit is zo puur
359 Heel erg eenzaam
358 Verwarring en onvoorwaard
357 Ik leerde los te laten
356 Niet eerder
355 Hij heeft me leren voelen
354 Confrontatie met mezelf
353 Een rollercoaster
352 Ik durf niet, ben bang voor
351 Het bracht me inzichten
350 Het heeft mij geleerd dat ik
349 Ik moet erop vertrouwen d
348 Sweet goodbyes
347 Ik ben ineens happy met m
346 Stilmakend
345 Een onverbrekelijke band
344 De keuze is niet aan mij
343 Ik ben nu meer mijzelf
342 Hij houdt mijn spiegel vast
341 Tijd doet er niet toe
340 Wat mijn zielsliefde me bre
339 Magneetjes
338 Een jaar later
337 Onvoorwaardelijke liefde
336 Parasiet
335 Zo verwarrend
334 Na de zielsliefde
333 Diepe liefde, geluk en echt
332 Zielsliefde bracht mij de on
331 Kus van een helse engel
330 Gevoelens slingeren alle
329. Na de zielsliefde
328. En nu?
327. Het leert mij, dat mijn gel
326. Het heeft mij veel verwarr
325. We zijn net de enige perso
323. Zo'n band groeit niet, maa
322. Je hoeft niet altijd een lief
321. Mijn zielsliefde bracht mij
320. Wat hij mij heeft gebracht
319. Hij heeft mij heel veel gel
318. Zielsliefde: 1000 maal me
317. Zo diep heb ik het nog noo
316. Stapsgewijs contact
315. De spiegel die we elkaar g
314. Ik begin mijzelf nu pas te l
313. Door deze hele ervaring b
312. Het heeft mijn hart geope
311. Mijn zielsliefde heeft ervo
310. Échte liefde, tot in iedere
309. Ik ben nu eerst op zoek n
308. Een 'spiegel' die mij bew
307. Samenkomen vanuit oors
306. Het was zoiets ongelofelij
305. Het heeft mijn hele leven
304. Ik weet niet waarom hij in
303. Ik zag de angst in zijn oge
302. Totale bevrediging
301. Hij heeft mij al heel vroeg
300. Binnenkort zullen wij met
299. Ze heeft mij geleerd mijn
298. Kennis over mijzelf en los
297. Hoe allesomvattend iets k
296. Het heeft me in laten zien
295. Ik heb alle uithoeken van
294. Ik heb alle hoeken van mij
293. Het kan helemaal niet en t
292. Alles wat ik zie is een refle
291. Hij heeft me in mijn kracht
290. Voor altijd verbonden met
289. "Ongebonden verbonden"
288. Ik herken jou
287. Zoveel passie heb ik nog n
286. Hij laat me alles beter inzi
285. Het gevoel van terugkere
284. Alsof ik een glas bier was
283. Alsof de werkelijkheid doo
282. Ik kwam in een totale rebo
281. En daar was ze... maar dit
280. We gaan skyhigh en rockb
279. Gevoelens waarvan ik niet
278. Door hem hebik mijzelf ter
277. De grootste erkenning die
276. Het heeft mij doen beseffe
275. Het heeft mij wil, zelfvertr
274. Het heeft mij een totaal a
273. Het heeft mij alleen onbeg
272. Blijkbaar betstaat het. No
271. Ik heb altijd zonder hem h
270. Ik hoefde hem alleen maar
269. Hij heeft me mijn leven ter
268. Een krachtbron
267. Door zielsliefde heb ik bep
266. Ik heb met een scherpe bli
265. Ik heb mijn soulmate weer
264. Het is 'thuiskomen' bij elk
263. Hij zit elke minuut van de
262. Telephatisch contact
261. Geef elkaar de ruimte
260. Weet het echt niet meer
259. Gedreven door intuïtie
258. Ik was met een vriendin
257. Ik herkende zijn stem
256. Alsof er een dunne draad
255. 25 jaar geleden
254. Het is alles omvattend, on
253. Ik heb mijzelf gevoeld
252. Een emotie achtbaan x 10
251. Brief aan jou
250. Wat hij me leert
249. Ik begon het toen te begrij
248. Alles klopte. W. en ik ware
247. "You and me are the same
246. Het heeft alle gevoelens in
245. We heofden niet veel mee
244. Mijn emoties en geluksgev
243. Mijn liefde voor hem was e
242. Denk je eens in: het begra
241. Ik werd compleet overwel
240. Ik zei wat hij dacht
239. Seksualiteit op afstand
238. Ik ben een zachter persoo
237. De ontmoeting met mijn t
236. We zijn er allebei veel em
235. Door mijn liefje heb ik mez
234. Mijn tweelingziel kwam in
233. Een liefde waar je niet om
232. Vanaf dat moment is er bij
231. Ik dacht dat ik gek aan het
230. Zielsliefde laat je alle hoek
229. Onze ego's zijn verdwene
228. Liefde met steeds meer be
227. Er zit een diepe natuurlijke
226. Mijn twin heeft mij de oge
225. De essentie van de schep
224. Hij liet mij weer voelen wa
223. Mijn hartmagneet
222. Over de liefde
221. Terug-naar-de-bron gevo
220. Verwoord door Kahil Gibra
219. Het mooiste en meest inte
218. Steeds meer worden wie j
217. Voor mij was en is het een
216. Het zoekt je op en blijft aa
215. Nu heb ik ervaren wat ech
214. Angsten overwinnen om bi
213. Het heeft mijn leven wel o
212. Zielsliefde heeft mij erg ve
211. Ik ben er eigenlijk niet zo
210. Het heeft mij veel kracht g
209. Het raakt je in je ziel
208. Even wist ik niet meer wie
207. Groei door je zielsliefde
206. Mijn wonden kwamen doo
205. Mijn gevoelens overstijge
204. Het heeft me gedwongen
203. Mezelf eindelijk gevonden
202. Ik snap dat deze ontmoeti
201. Een laaiend vuur
200. Ik heb besloten dat ik rech
199. Ik zag zijn essentie
198. Hij was de eerste persoon
197. Ik leer vooral over de liefd
196. We kunnen niet samen zij
195. Soms is het moeilijk om te
194. Geluk en vertrouwen
193. Dank je
192. Het loslaten en aantrekke
191. De intensiteit hiervan is ni
190. Ik zag álles in zijn ogen
189. Ik groeide en groeide
188. Ik begin me spiritueel te o
187. Het maakt me blij en geeft
186. We maken allebei grote vo
185. Ik werd keihard geconfron
184. Zielsliefde geeft mijn leve
183. Dit gaat uit van mijn ziel
182. Ik ben wel enorm gegroeid
181. Het heeft mij veel liefde v
180. Ik leer veel over mij zelf, o
179. Zielsliefde heeft mij liefde
178. Het heeft me namelijk hee
177. Heb mijn angsten overwo
176. Het lijkt alsof haar hart in
175. Het heeft mij gebracht dat
174. Het heeft mij gebracht dat
173. Dit gaat veel verder dan e
172. Ik heb geleerd hoe belang
171. Leer eerst om van jezelf t
170. Ik moet naar meerdere m
169. Zielsliefde is een ervaring,
168. Hij heeft me laten inzien d
167. Jezelf te verbeteren, groei
166. Ik heb de meest diepe lief
165. Het zielsliefdegevoel dat v
164. Als we het totale gevoel to
163. Zielsliefde als een spiegel
162. We kijken echt in elkaars z
161. In hem en via hem heb ik
160. Hij heeft mij het gevoel ge
159. Het mooiste wat er is maa
158. Wat het mij gebracht heef
157. Emoties die ik nog nooit er
156. Ik heb alle gevoelens in ee
155. Ik hou meer van hem dan
154. Dit had ik nog nooit voor ie
153. Ik had zoveel overwonnen
152. Je gaat van jezelf houden
151. Wat zielsliefde mij gebrac
150. Ik kan als het moet de hel
149. Wat het me gebracht heef
148. Hij heeft mij geleerd dat je
147. Tunnel-ervaring
146. Door mij is hij erachter ge
145. 16 jaar al vechten tegen d
144. Je zult meer van jezlef ho
143 Wat het me gebracht heef
142. Dit is het allerbeste en alle
141. We hebben onszelf in elka
140. Zielsliefde voelt als de me
139. Het is door elke cel van mi
138. Ik leer mezelf kennen, ik le
137. Je leert jezelf opnieuw ken
136. Als je van iemand houdt d
135. Het is zo moeilijk om hem
134. Zielsliefde baant zich een
133. We lieten de behoefte om
132. Jezelf zien zoals je bent
131. Ik heb door mijn diepe gev
130. Zelfs in de omgeving zal e
129. We hebben nooit om zielsli
128. Zijn wie ik ben
127. Ik heb me zelf mogen vind
126. Het is pure liefde op een ni
125. Mijn leven is compleet zo
124. Die puurheid zal ik met nie
123. Het heeft mij heel veel ver
122. Wat zielsliefde mij gebrac
121. Bij hem kon ik mijzelf zijn
120. Ik heb alle pijn uit het verl
119. Ik heb mij door deze zielsli
118. Hij heeft mij weer in conta
117. Ik weet nu wat onvoorwaa
116. Het is een zoektocht naar
115. Ik weet nu pas wat het is o
114. Je hoeft niet na te denken
113. Volledig mijzelf mogen zij
112. Wie is hij en wie ben ik?
111. De zielsliefde heeft mij ee
110. Ik heb het vermoeden dat
109. Dankzij deze ervaring leef
108. Telepatisch contact
107. Als ik deze ontmoetingen
106. De verstaanbaarheid door
105. Hij kon er niet tegen omda
104 Mijn zielsliefde heeft mij o
103. Sinds hij eigenlijk in mijn l
102. En misschien is dat het we
101. Ik heb mogen leren dat he
100. Ik ben heel dicht bij mijn g
099. Wat zielsliefde mij gebrac
098. Ik omschrijf het zielsliefde
097. Alles leeft weer in mij
096. Ik vecht weer te worden di
095. Er was geen sprake van ee
094. Door dit contact ben ik spir
093 Ik heb het gevoel met he
092. Door mijn zlielsliefde heb i
091. De zielsliefde heeft mij zel
090. In het begin dacht ik ook d
089. Uiteindelijk is het de liefde
088. We zoeken beide een mani
087. Deze relatie heeft me vera
086. Het heeft me vooral dichte
085. Ik heb heel veel aan mijn z
084. Ik ben hem dankbaar voor
083. Ik denk dat ik vooral duide
082. Zielsliefde heeft de mooist
081. Sinds we bij elkaar zijn he
080. Je kan barstensveel over j
079. Als we elkaar aankeken da
078. Ik ben geestelijk zo gegro
077. Ik vind het ontzettend fijn
076. Zielsliefde heeft ons onvo
075. Door hem heb ik het gevoe
074. Probeer in de spiegel te bli
073. Elkaar spiegelen zodat je z
072. Het zielsliefdegevoel hoef
071. Ware zielsliefde is het hoo
070. Hij heeft mij geleerd meze
069. In zijn ogen kijkend, leek i
068. Ik had zo'n moeite met he
067. Zielsliefde is net zo mooi a
066. Iemand zo diep voelen zo
065. Mijn zielliefde heeft me do
064. Ik heb mezelf gevonden d
063. Het heeft me doen beseffe
062. Het is ongelofelijk vermoei
061. De ontmoeting met mijn zi
060. Zielsliefde heeft me ongel
059. Er is wel veel gebeurd met
058. Mijn zielsliefde heeft mij di
057. Het is die ene die de sleut
056. Het was precies wat ik nod
055. Deze onvoorwaardelijke li
054. Een gevoel nooit meer alle
053. Ervaren wat onvoorwaard
052. Mijn zielsliefde heeft mijn l
051. Het is net of hij mij is
050. 6 jaar als zielsverwanten
049. Nu kan het gewoon niet
048. Zielsliefd eheeft mij rust g
047. Ik dank god dat hij me mij
046. Ik heb enorm veel over m
045. Hij heeft mij doen geloven
044. Meer mijzelf geworden en
043 Alle zorgen zwaarte en ver
042. Een spigel tot groei
041. Ik ben mezelf gaan accept
040. Het is voor mij zo herkenb
039. Mijn leven is veranderd in
038. Hij heeft me denk ik de we
037. Mijn zielsliefde heeft mij la
036. We staken als het ware elk
035. Hij heeft mij totale bewust
034. Ik begon dingen te bemerk
033. Hij leert mij mezelf te acc
032. Mijn zielsliefde heeft mij o
031. Een diep contact met mez
030. Hij zorgede ervoor dat ik e
029. Het contact heeft veel bijg
028. Ik zat met een innerlijke w
027. Je leert er volgens mij lev
026. Buiten mijn kinderen om vi
025. Zielsliefde geeft mij de ge
024. Het ging heel diep
023. Zielsliefde is het beste wa
022. Door deze zielsliefde heb i
021. Alsof ik vleugels had gekre
020. Aantrekkingskracht, vertr
019. Als ik zielliefde zou omsch
018. Zielsliefde heeft mij een v
017. Het leek alsof ik opnieuw g
016. Als je het hebt ervaren is
015. Het moeilijkst is voor ons
014. Ik voel me bevrijd en een i
013. Ook hielden we al van elka
012. Ik ben me meer bewust ge
011. De schok kwam vooral doo
010. Ik ben veel bewuster gew
009. Ik was zoekende totdat ik
008. Ik leerde in nog geen 2 jaa
007. Een horizonverbreding
006. Mijn tweelingzielliefde too
005. Zielsliefde heeft ons identi
004 Het zielsliefdegevoel is ee
003. Deze zelsliefde heeft mij v
002. We hielden van elkaar voo
001. Ik heb vooral mijzelf ontde