Er is meer
Wil je iets toevoegen bij dit onderwerp?

Er is meer…

Als je niet weet wat elektriciteit is zie je de dondergod
Als je wilt weten wat spiritualiteit is, wat er na het leven is, waarom je leeft, wat het doel van je leven is, enz. Dan kun je dat aan je buurman vragen maar die heeft waarschijnlijk dezelfde vragen.
De ene vis kan de andere ook niet vertellen dat die in het water zwemt. Ze kunnen niet buiten hun eigen wereld kijken. De wereld is slechts zo groot als je kunt zien. En je kunt slechts zien waar je kennis van hebt. Want anders weet je niet wat je ziet. Zoals de Germanen die dachten dat donder en bliksem Goden waren die hen wilden straffen. Ze zagen niet dat het donder en bliksem elektrische ontlading was want ze hadden geen kennis van elektriciteit.

Eenoog, koning van de special-effects
Sommige vissen kunnen speciale kunstjes zoals de vis die omhoog kan springen uit het water. Die kan voor een moment ervaren dat er behalve water nog iets anders is, de lucht. Daarom kan deze vis een heel klein beetje begrijpen dat die in het water zwemt. Maar omdat deze vis niet kan vliegen kan die ook niet zo goed weten wat de lucht nou eigenlijk is. Laat staan dat die begrijpt waarom een vis in het water zwemt. Sommige mensen kennen ook van die kunstjes. Ze zijn helderziend, of ‘paranormaal’, ze voelen dingen die anderen niet voelen. Deze mensen kunnen net als de vissen die uit het water omhoogspringen een kunstje wat hun een klein stukje van een andere wereld laat zien. Maar omdat ze maar een klein stukje kunnen zien, zijn hun waarnemingen ook maar hun eigen interpretaties. Ook zij zien alleen waar ze kennis van hebben en die is ook heel beperkt, ondanks dat die ietsje groter is dan bij anderen. Mensen die de special-effects zien kennen nog niet automatisch de context en betekenis daarvan.

Sneak-previewen van andere dimensies
Dan zijn er nog de vissen die een hele bijzondere ervaring tijdens hun vissenleven hebben. Ze worden plotseling door een merkwaardige samenloop van omstandigheden uit het water en op het land geslingerd. Of ze worden uit het water gepikt door een vogel die er even mee wegvliegt en vervolgens de vis weer in het water laat vallen. Door deze uitzonderlijke ervaringen krijgt de vis voor een moment een bredere kijk op het leven in het water, de vis ziet voor een moment vanuit de lucht of vanaf het land dat die in het water leeft. Plotseling begrijpt de vis dat die in het water leeft. Zo hebben mensen ook gekke ervaringen zoals een bijna-dood-ervaring of een zielsliefde-ervaring. Ervaringen die hun zoveel inzicht geven dat ze hun leven vaak drastisch anders gaan leven door deze nieuwe kennis.

Channeling; kanalen tussen dimensies
Maar als je het bijvoorbeeld aan een eend zou vragen waar de vis in leeft dan zou de eend kunnen uitleggen dat je kunt vliegen in de lucht, lopen op het land en dat je kunt zwemmen in het water. De eend kent meerdere werelden en kan aan de vis vertellen in welke wereld die leeft. En de eend kan vertellen dat er naast de vijver waar de vis in zwemt ook nog rivieren en zeeën en oceanen zijn waar je ook kunt zwemmen. Want de eend is er vaak geweest en heeft het allemaal gezien en kan het zich allemaal uitstekend herinneren.

Dus als je iets wil weten over je eigen dimensie, dan zou je het best iemand vragen kunnen stellen die in een andere dimensie leeft. Maar ja waar vindt je die als je alleen je eigen dimensie kent? Er is geen telefoongids van met contactpersonen uit andere dimensies.
Gelukkig is er wel een andere oplossing om contact te hebben met andere dimensies; channeling. Bij grote uitzondering komt het voor dat mensen die in trance zijn, ‘automatisch’ dingen doen die niet van henzelf komen. Zoals schilderen, gedachten opschrijven van een ander, praten met de woorden van een ander. Deze mensen fungeren dan als een soort kanaal of doorgeefluik van ‘iets’ uit een andere wereld of andere dimensie. Zoals een eend die tot de vis spreekt.

Verschillende ‘meesters’ met vergelijkbare kennis
Deze ‘ietsen’ of entiteiten kunnen via kanalen of doorgeefluiken ons kennis geven over onze eigen wereld en andere werelden die zij kennen. Deze entiteiten uit andere dimensies zijn er in vele smaken van bewustzijnsniveaus. Hoe hoger het bewustzijnniveau, hoe fundamenteler de kennis is die zij kunnen overdragen. Het kan variëren van je overleden moeder tot de entiteiten die als ‘meesters’ worden aangeduid omdat zij zoveel fundamentele kennis kunnen overdragen.
Op de voor ons als mensen moeilijke vragen zoals; wat er na het leven is, waarom je leeft, wat het doel van je leven is, blijken de ‘meesters’ uit andere werelden allemaal antwoorden en verklaringen te hebben. Veel van wat deze ‘meesters’ hebben doorgegeven via mensen in trance is vastgelegd in boeken of soms zelfs op video. Deze doorgegeven kennis is dus gewoon vrij toegankelijk voor iedereen. Als je wat verschillende bronnen van deze ‘doorgegeven kennis’ hebt gelezen dan valt op dat er heel veel gelijkenis zit in de doorgegeven kennis van verschillende ‘meesters’. Het lijkt alsof al deze verschillende bronnen over veel dezelfde dingen vertellen. Verschillende eenden vertellen vergelijkbare verhalen aan de vis.
Voorbeelden van zaken die telkens terugkomen zijn; mensen hebben vele levens, er zijn verschillende dimensies van bewustzijnsniveau en energie, er is een allesomvattende eenheid, alles staat met alles in verbinding, afstand, tijd en ruimte bestaan alleen in de laagste bewustzijnsniveaus, er is een standaard bewustzijnsontwikkellingspad, er is geen god, je bent je eigen god, liefde is de grootste energie, enz.
Ook geven de ‘meesters’ veel kennis door, voor de ontwikkeling of vergroting van je bewustzijn. Het grappige is dat hoe meer je deze kennis toe leert passen in je dagelijkse leven, des te gelukkiger je je over het algemeen voelt.

Wie ben je? Wat doe je hier? En hoe kom je daar achter?
Maar ja… Hoe kan ik zelf nou als eenvoudige vis leren begrijpen dat ik in het water zwem? Moet ik dan in de lucht leren vliegen of op het land leren lopen? En als vis ben je nou juist speciaal gemaakt voor het water… Vliegen en op het land lopen kun je daarom ook niet. Dat hoeft ook niet. Gelukkig zijn er een paar trucjes.
Dus als je iets wilt weten over jezelf dan zul je ook jezelf moeten kunnen ontstijgen. Om jezelf te kunnen ontstijgen moet je ervaren of begrijpen wie je echt bent. Maar hoe ontstijg je jezelf als je geen ‘sneak-preview’ ervaring hebt gehad? Naast ‘toevallige’ kennismakingen met een andere dimensie is het heel moeilijk om gepland of geregisseerd in een andere dimensie te ‘kijken’ of te ‘vertoeven’. Maar ook daar zijn enkele trucjes voor; regressie of reïncarnatietherapie kan je in trance laten ervaren dat er meer is dan die je bent in dit leven. Meditatie kan je na veel oefening dingen laten voelen en dingen laten ervaren die je huidige wereld ontstijgen.
Een van de vragen waar veel mensen een antwoord op zoeken is; wie ben ik nou eigenlijk? En wat doe ik hier? De antwoorden zijn te vinden maar alleen als je jezelf kunt ontstijgen. Maar wie ontstijgt wie dan als je jezelf ontstijgt en wie is dan de waarnemer en wie is degene die wordt waargenomen. Blijkbaar zijn er dus meer ‘zelven’ of meer ‘ikken’ anders zou de ene de andere niet kunnen ontstijgen of beschouwen. Maar welke ‘zelf’ of welke ‘ik’ is dan de echte? Of zijn ze allemaal echt? En hoe verhouden ze zich tot elkaar?

De moraal van dit verhaal is dat uit ervaringsverhalen van mensen blijkt dat hoe meer je bewustzijn ontwikkeld is, hoe gelukkiger je in je leven staat. Hoe meer je jezelf in perspectief leert zien, hoe gelukkiger, krachtiger en liefdevoller je wordt. Maar ja… dat is makkelijker gezegd dan gedaan… Het vereist enig geduld en enige oefening.
In ieder geval kun je sowieso altijd, door het toepassen van de toegankelijke kennis uit andere dimensies, anders tegen dezelfde dingen leren aan te kijken waardoor je meer controle kunt krijgen op de dingen waar je in het leven tegenaan loopt of tegenaan wilt lopen… …en hierdoor heb je je bewustzijn vergroot. En alleen hierdoor al kun je gelukkiger in het leven staan.


(Tiny Kanters)
24-05-2006