161. Leer ervan en blijft je intuïtie volgen en in de tekens geloven, they'll show you the way.