035. Probeer tegenslagen te zien als een uitdaging en zie daar het positieve van in.

(Onbekend)