026. Dat je gewoon er aan moet toe geven en geniet van de vervolmaking van je ziel. Tegenstribbelen heeft geen zin.

(Onbekend)