011. Geloof als je voelt dat hij/zij nabij is in jullie ontmoeting. Wees niet bang

(Onbekend)