536. Telepathie

Onbekend

Een lijntje zo ragfijn als een zijden draad
Waarover grootse gedachten en gevoelens
over en weer huppelen