203. Verlangen

Onbekend

Verlangen naar ....
is een aards verlangen
als je weet ....
er zijn hogere belangen
Op zielsniveau
bestaat er geen
verlangen naar....
daar ben je altijd
bij elkaar....