129. Samensmelten in licht en leven

Onbekend

de 1 huilt
en de ander looptverder
en lacht
waarom
hoe zuiver
is dit allemaal
?
ik ga mijn weg
in zielsliefde
tot ook jij