101. Voor altijd

Onbekend

stilte...
verwachting en hoop
hoe zal het gaan, hoe zal het zijn?
gevoelens van geboren worden
een worsteling...de pijn voorbij
vreugde..
koestering en liefde
oneindigheid..
voor altijd wij!