012. Zondertitel

Het volledige vertrouwen
Wacht geduldig
Tot de grote angsten
Die het meebracht
Hanteerbaar worden
Langzaam oplossen
De kwetsbaarheid blijft
Maar dat gevoel verdwijnt